Dell Partner Premier
22/02 2016 | PONIEDZIAŁEK Powered by:PremiumSerwer.pl
Kontroler RAID w 13 generacji serwerów Dell Najważniejsze cechy nowych kontrolerów

Wraz z każdą kolejną generacją serwerów PowerEdge firma DELL wprowadza nowe wersje kontrolerów PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller), zgodne z najnowszą technologią i oprogramowaniem. Zapoznajmy się bliżej z aktualną, dziewiątą już serią kontrolerów PERC.

Powered by: PremiumSerwer.pl

Kontroler RAID to niezwykle istotny komponent każdego serwera. Nie tylko zapewnia możliwość podłączenia wielu dysków jednocześnie, ale co najważniejsze – inteligentnie zarządza danymi i odpowiada za ich bezpieczeństwo. Wybór właściwego kontrolera jest więc ważną decyzją, od której oprócz bezpieczeństwa danych, zależeć będzie też wydajność serwera i szybkość dostępu do potrzebnych plików. Wraz z każdą kolejną generacją serwerów PowerEdge firma DELL wprowadza również nowe wersje kontrolerów PERC (PowerEdge Expandable RAID Controller), zgodne z najnowszą technologią i oprogramowaniem. Zapoznajmy się bliżej z aktualną, dziewiątą już serią kontrolerów PERC.

Ogólna charakterystyka

Obecną rodzinę PERC otwiera programowy S130. Ten podstawowy model kontrolera obsługuje do 8 dysków twardych z interfejsem SATA 6Gb/s i jest wspierany wyłącznie przez systemy z rodziny Windows Server. Wśród obsługiwanych poziomów RAID znajdują się cztery podstawowe – RAID0, RAID1, RAID5 i RAID10. Ten kontroler pozbawiony jest własnego procesora, nie posiada też pamięci podręcznej ani podtrzymania bateryjnego. Ze względu na ograniczoną wydajność i obsługę wyłącznie dysków SATA, zalecany jest dla prostych serwerów działających pod kontrolą systemu Windows Server i oferujących usługi dla niewielkiej liczby użytkowników (T130, R230).


                                            Fot.1 Kontroler PERC H330

Kolejnym kontrolerem w najnowszej odsłonie rodziny PERC jest model H330. Ten podstawowy kontroler sprzętowy obsługuje do 16 dysków fizycznych w RAID (lub 32 bez RAID), w tym również dyski wyposażone w najnowszy interfejs SAS 12Gb/s. Wyposażony we własny procesor charakteryzuje się zdecydowanie wyższą wydajnością względem programowego poprzednika, a na liście obsługiwanych poziomów RAID pojawia się dodatkowo RAID50. Podobnie jak kolejne modele sprzętowe, H330 wspierany jest natywnie w systemach Windows Server, Linux i VMware. PERC H330 nie posiada pamięci podręcznej ani podtrzymania bateryjnego. Oferowany jest jako standardowy kontroler w linii serwerów podstawowych (T330-T430, R330-R530) i zalecany dla małych i średnich firm.

                                            Fot.2 Kontroler PERC H730

Bliźniacze modele H730 i H730P to najbardziej zaawansowane sprzętowe kontrolery wewnętrzne w aktualnej, dziewiątej odsłonie rodziny PERC. Wyposażone w podręczną pamięć cache podtrzymywaną bateryjnie (1GB w H730 i 2GB w H730P) zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i integralność danych przy zachowaniu najwyższej wydajności. Wyposażone w dwurdzeniowy procesor firmy LSI obsługują do 32 dysków fizycznych z interfejsem SATA lub SAS (w trybie RAID), a lista dostępnych poziomów RAID została uzupełniona o najbardziej złożone struktury RAID6 i RAID60. Obydwa kontrolery wspierane są natywnie w systemach z rodziny Windows Server, Linux oraz VMware. Dzięki zastosowaniu pamięci podręcznej te kontrolery doskonale sprawdzają się w serwerach bazodanowych, a także w systemach transakcyjnych. Dedykowane są dla linii serwerów zaawansowanych (T630, R630-R930), a także dla podstawowych serwerów wyposażonych w dyski o dużej pojemności.

                                Fot.3 Kontroler PERC H730P

Ostatnim sprzętowym kontrolerem jest PERC H830 – 8-portowy, zewnętrzny adapter SAS instalowany w slocie PCI Express 3.0. Wyposażony w dwa złącza miniSAS, własny procesor i 2GB nieulotnej, podtrzymywanej bateryjnie pamięci NV cache pozwala na podłączenie półek dyskowych z rodziny DELL PowerVault MD14xx, a tym samym na rozszerzenie wewnętrznej przestrzeni dyskowej serwera. H830 obsługuje wszystkie dostępne poziomy RAID, a więc RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50 i RAID60, może też działać w trybie Non-RAID (JBOD). Jest wspierany w systemach Windows Server (2008 R2 do 2012 R2), RedHat Linux (5.8 i 6.5), SUSE Linux (10 SP4 i 11 SP3) oraz VMware (5.5 i 6.0). Kontroler posiada własny panel administracyjny, który dostępny jest również z poziomu oprogramowania układowego UEFI. H830 oferowany jest we wszystkich serwerach PowerEdge 13 generacji, może być zakupiony również jako osobne akcesorium.

                                        Fot.4 Kontroler PERC H830

Obok wymienionych dotąd urządzeń, w aktualnej odsłonie rodziny PERC dostępna jest jeszcze odświeżona karta HBA SAS. Jest to adapter instalowany w gnieździe PCI Express 3.0 wyposażony w 2 zewnętrzne złącza miniSAS o przepustowości 12Gb/s służące do połączenia serwera z macierzą DELL PowerVault MD34xx lub MD38xx. Karta HBA może być zakupiona z nowym serwerem, macierzą lub jako osobne akcesorium.

Warto wspomnieć, że opisane wyżej wewnętrzne kontrolery sprzętowe H330, H730 i H730P dostępne są w dwóch podstawowych wersjach:

  • Dla serwerów rack – minikarta instalowana w dedykowanym gnieździe na płycie głównej,
  • Dla serwerów tower – adapter instalowany w jednym ze slotów PCI Express 3.0

Zewnętrzny kontroler H830 oraz karta HBA SAS dostępne są wyłącznie w formie dodatkowych kart PCI Express, zarówno w wersjach nisko- jak i pełno-profilowych. Warto też wiedzieć o kilku funkcjonalnościach, którymi charakteryzują się wyłącznie sprzętowe wersje kontrolerów PERC.

Obsługa dysków SSD, TRIM i UNMAP

Wszystkie modele sprzętowe oferują pełne wsparcie dla dysków SSD, w tym obsługę technologii TRIM (dla SATA) i UNMAP (dla SAS). Te dwie funkcjonalności są szczególnie istotne – dyski SSD potrafią bowiem realizować efektywny zapis wyłącznie do komórek pustych, natomiast podczas standardowego kasowania plików z poziomu systemu operacyjnego dane w komórkach nie są fizycznie kasowane, a jedynie oznaczane jako usunięte. Dzięki technologii TRIM/UNMAP każda operacja kasowania danych z poziomu systemu operacyjnego powoduje natychmiastowe oczyszczenie komórki, dzięki czemu zapis może być prowadzony w sposób efektywny.

Obsługa dedykowanych i globalnych dysków hot-spare, auto-odbudowa w razie awarii

Każdy z kontrolerów sprzętowych pozwala na wydelegowanie określonego dysku fizycznego do roli nośnika zapasowego, tzw. hot-spare. Zadaniem takiego nośnika jest przejęcie roli uszkodzonego dysku działającego w macierzy RAID i podjęcie niezwłocznej odbudowy danych. Proces odbudowy uruchamia się automatycznie w momencie stwierdzenia awarii dysku, co pozwala zminimalizować ryzyko utraty danych w sytuacji, gdy podczas oczekiwania na nowy, sprawny dysk miała by miejsce awaria kolejnego nośnika wchodzącego w skład tego samego woluminu. Hot-spare może być definiowany globalnie lub dla określonego woluminu RAID. W pierwszym przypadku należy zadbać, by był to dysk o pojemności co najmniej największego chronionego dysku wchodzącego w skład macierzy. Należy też pamiętać, że dysk SATA nie może pełnić roli hot-spare dla woluminu zbudowanego z dysków SAS i odwrotnie.

OCE – Online Capacity Expansion

Dzięki funkcji Online Capacity Expansion każdy sprzętowy kontroler z rodziny PERC umożliwia wygodne, bezpieczne i transparentne rozszerzenie pojemności istniejących woluminów RAID. Cała operacja sprowadza się do fizycznego zainstalowania kolejnych dysków twardych i wskazania ich jako dysków wchodzących w skład istniejącego woluminu. Nie ma potrzeby mozolnego kopiowania danych, usuwania, ponownego tworzenia woluminu i odtwarzania danych. Cała operacja odbywa się online i jest bezpieczna zarówno dla dysków jak i danych na nich zgromadzonych, a w razie zaniku zasilania następuje jej automatyczne wznowienie. Po zakończonej odbudowie nowa, wolna przestrzeń zostaje udostępniona w systemie operacyjnym. Co ważne, mechanizmy wbudowane w obecne wersje systemów Windows Server i VMware pozwalają rozszerzyć system plików na nową przestrzeń z poziomu działającego systemu, bez konieczności używania narzędzi zewnętrznych.

RLM – Online RAID Level Migration

Sprzętowe kontrolery PERC pozwalają również na migrację pomiędzy określonymi poziomami RAID. Migracja odbywa się pomiędzy podstawowymi strukturami RAID, a więc RAID0, RAID1, RAID5 i RAID6, pochodne – RAID10, RAID50, RAID60 – nie są obsługiwane. Operacja możliwa jest w określonych przypadkach, i odbywa się do równej lub większej przestrzeni. W niektórych sytuacjach może być wymagane dodanie kolejnych dysków. Nie ma potrzeby mozolnego kopiowania danych, usuwania, ponownego tworzenia woluminu i odtwarzania danych - migracja wykonywana jest w tle, a po jej zakończeniu ewentualna nowa przestrzeń dyskowa udostępniana w systemie operacyjnym. Cała operacja jest bezpieczna, a w razie zaniku zasilania – po jego powrocie automatycznie wznawiana. Dokładną listę możliwych kierunków migracji prezentuje poniższa tabela.

Migracja z

Migracja do

Wymagana początkowa ilość dysków (z)

Wymagana końcowa ilość dysków (do)

Rozszerzenie przestrzeni

Opis

RAID 0

RAID 0

1

2 lub więcej

Tak

Zwiększenie przestrzeni.

RAID 0

RAID 1

1

2

Nie

Konwersja dysku wirtualnego bez ochrony do dysku wirtualnego z aktywną kopią lustrzaną poprzez dodanie jednego dysku fizycznego.

RAID 0

RAID 5

1 lub więcej

3 lub więcej

Tak

Należy dodać co najmniej jeden dysk fizyczny na dane parzystości.

RAID 0

RAID 6

1 lub więcej

4 lub więcej

Tak

Należy dodać co najmniej dwa dyski fizyczne na podwójne dane parzystości.

RAID 1

RAID 0

2

2 lub więcej

Tak

Wyłączenie kopii lustrzanej i zwiększenie pojemności.

RAID 1

RAID 5

2

3 lub więcej

Tak

Zachowanie redundancji przy jednoczesnym zwiększeniu pojemności.

RAID 1

RAID 6

2

4 lub więcej

Tak

Należy dodać co najmniej dwa dyski fizyczne na podwójne dane parzystości.

RAID 5

RAID 0

3 lub więcej

3 lub więcej

Tak

Konwersja do dysku wirtualnego bez ochrony i uwolnienie przestrzeni używanej przez dane parzystości.

RAID 5

RAID 5

3

4 lub więcej

Tak

Zwiększenie pojemności poprzez dodanie dysków.

RAID 5

RAID 6

3 lub więcej

4 lub więcej

Tak

Należy dodać co najmniej jeden dysk fizyczny na podwójne dane parzystości.

RAID 6

RAID 0

4 lub więcej

4 lub więcej

Tak

Konwersja do dysku wirtualnego bez ochrony i uwolnienie przestrzeni używanej przez podwójne dane parzystości.

RAID 6

RAID 5

4 lub więcej

4 lub więcej

Tak

Zwolnienie miejsca poprzez usunięcie danych parzystości.

RAID 6

RAID 6

4

5 lub więcej

Tak

Zwiększenie pojemności poprzez dodanie dysków.

 

Wszystkie opisane tutaj kontrolery PERC serii 9 dostępne są w najnowszej 13 generacji serwerów PowerEdge firmy DELL. Zachęcamy do skorzystania z konfiguratora serwerów dostępnego na www.premiumserwer.pl, a w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań czy niejasności prosimy o kontakt – nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w doborze optymalnego rozwiązania.

Pokaż komentarze
Serwer rackowy Dell PowerEdge R630 z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 300GB SAS i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge R730 z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 300GB SAS i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge R730xd z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 300GB SAS i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer Tower Dell PowerEdge T630 z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 2TB NLSAS i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge R530 z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge R430 z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer Tower Dell PowerEdge T430 z procesorem Intel Xeon E5-2603 v3, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge R230 z procesorem Intel Xeon E3-1220 v5, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge R330 z procesorem Intel Xeon E3-1220 v5, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer Tower Dell PowerEdge T130 z procesorem Intel Xeon E3-1220 v5, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Serwer rackowy Dell PowerEdge T330 z procesorem Intel Xeon E3-1220 v5, pamięcią RAM 1x8GB oraz dwoma dyskami o pojemności 1TB SATA i kontrolerem PERC H330. zdjęcie produktu
PRZEJDŹ DO SKLEPU